Меню
Профил
Език

Школа на Единното Учение

Цена: 13.00лв.
 • Код:
  1346
 • Тегло:
  0.100 кг
Добави в желани
От дълбините в дълбочината на съкровеното Слово, раждайки се, като сияеща сфера се разширява Мисълта. И три Свята сътворява. Във всеки от трите е нейното дихание и плът. Тя е причина на всичко. Първият е сияещият свят, в него няма нито време, нито нощ, нито ден. В него чрез Духовете, създадени от Творящата Мисъл, дишат законите на Творението. И управляват втория свят - Света на Душите, света на светлината и сенките, на звездни лъчи и пространствени форми, невидими за земното око.
 
Там на границата с третия Свят се уплътняват сенките и формите. И Духът Човек става. В третия Свят на него му предстои сам да осъзнае, че смяната на нощта и деня, движението на тревите и водите, тътенът на вулкана и трудът на мравката се управляват от Мисълта, родена в дълбините на съкровеното Слово. Тук му предстои сам да сътвори себе си като Дух. Първоосновата на нещата е Идеята. Идеята властва в Света и над Света, защото Светът е състояние на Ума. Всички форми на битието, проявени или не проявени, както сътворени, така и зараждащи се в Ума на Творящия, са разпределени на три нива - Духовно, Душевно и Физическо.
 
Формите, събитията и обектите, проявени на всичките три нива, се наричат “въплътени”. Всички нива на битието са материални, тъй като материята е енергия, енергията е Дух, а Духът е най-фината материя. Изтъкана от Духовната материя, Идеята непрекъснато променя света като го обновява, затова мъдреците я наричат “Причина”. Плаче детето насън, скърби за напуснатия Дом на Сиянието. Чрез чистотата си прозира страданията, които ще срещне. Не може да си спомни обратния път, сякаш се е заблудил в гората. С ранна болка плаща детето за това, че бащата и майката са забравили пътя, забравили са го майките и бащите на техните майки и бащи. Като жители на третия Свят, те са служели и служат на телата, без да виждат отвъд земния кръг. Скрити от тях са законите на Света на Душата и Света на Творението. Не знаят. Не помнят. А ако започнат да си спомнят, не желаят да помнят за тях, защото тези закони издигат прегради пред низките страсти. На тези, безпаметните, ръцете им са потънали в кръв, телата им са поразени от болести, среброто им се превръща в гной, щастието им е илюзорно и удоволствията им са мимолетни. Отново и отново те ще плачат в люлките насън, докато не се възвърне тяхната памет.
 
Три форми на неразбиране са причина за болестите, страданията, нищетата и злите дела, които терзаят душата и плътта на Човека:
1. Неразбиране за своята Истинска Природа и неумението (нежеланието) да разпознаеш Нейните прояви във всекидневния живот. Полезно е да практикувате и да се стремите да разберете твърдението “Аз не съм тяло, аз съм Дух”.
2. Неразбиране относно главните Закони, които управляват нашия живот и развитие. Отказът от познание и приемане на тези Закони прави невъзможно духовното развитие на Човека. Несъответствието между мисленето и действията на Човека и Законите на Духа, управляващи Вселената, създава конфликт, резултатът от който може да бъде само болка и разочарование. Познанието на Великите Закони и привеждането на своите мисли, чувства и действия в резонанс с тях, води до освобождаване от превъплъщаване и до пребиваване в Царството Божие още по време на живота на тялото.
3. Неразбиране за природата на мисълта, чувството и словото. Мисълта, чувството и словото са велика духовна сила. Неспособността да се контролира тяхната енергия води до това, че тази сила става разрушителна и се обръща срещу лекомисления, злонамерения и голословния.
 
Мислите, чувствата и речта преобразяват живота ни, ако се отнасяме към тях като към духовна практика. Зъл и завистлив бедняк живял сред зли и завистливи просяци и всички се опитвали да си отнемат един друг храната и парцалите и никой не желаел да се труди. Беднякът мечтаел събратята му да станат добри и щедри, а той да стане богат. Тогава и той не би имал нищо против да стане добър и щедър. “Защо съм нещастен, завистлив и зъл?” – задавал си той въпроса. И си отговарял: “Защото съм беден”. Духът казва: “Ти си нещастен и беден, защото си завистлив и зъл”.
 
 • Автор:
  Зор Алеф
 • Издателство:
  Анхира
 • ISBN:
  9549882144
 • Година:
  2001
 • Страници:
  48
 • Корици:
  меки
 • Състояние:
  отлично