Количка

0 артикула

За мистичните учения

Цена:16.00лв.
 • Код:
  wpi320
 • Тегло:
  0.500 кг
 • Автор: Учителя Петър Дънов
 • Издателство: Бяло Братство
 • ISBN: 978-954-744-094-4
 • Състояние: нова
 • Година на издаване: 2008
 • Брой страници: 456
Брой:
Добави в желани
За мистичните учения
За мистичните учения
Тематични извадки из словото на Учителя СЪДЪРЖАНИЕ НОВОТО УЧЕНИЕ (Предговор на Константин Златев) ВСЕКИ НА РАБОТА! (От съставителя) І. УЧИТЕЛЯ ЗА МИСТИЦИЗМА И МИСТИЦИТЕ 1. Мистикът – човек на Любовта, на възвишената мисъл 2. Смисълът на страданията. „Страдание, ти си ми потребно, за да се родя!“ 3. Вътрешното християнство 4. Ученикът и мистериите. Езикът на Природата ІІ. УЧИТЕЛЯ ЗА МАГИЧЕСКАТА ПРЪЧИЦА 1. Магията – знание за великите закони на Природата 2. Магията – наука за човешкото щастие 3. Който изпълнява Божията воля, той владее магическата пръчица! 4. Правата мисъл е магическата пръчица в живота на човека! Намиране на основната идея 5. Любовта е магическата пръчица, която прави чудеса! 6. Езикът е магическата пръчица! 7. Абсолютната чистота е магическа пръчица 8. Магическата пръчица може да е направена от леска, мед, злато; от чувствата и мислите на човека; от душата и духа му... 9. Училище за магическа пръчица. Правете опити! Бяла и Черна ложа (школа) ІІІ. УЧИТЕЛЯ ЗА УЧЕНИЯТА НА ИНДУСИТЕ А. ИЗТОЧНИ И ЗАПАДНИ КУЛТУРИ. НОВАТА КУЛТУРА 1. Предимства на източните култури 2. Недостатъци на източните култури 3. Противоречието не е в културите, а в нашите разбирания! И двете култури трябва да се изменят, обединят, за да се роди Новата култура. 4. Методите на индусите и европейците Б. ПАЗИТЕЛИ НА СВЕЩЕНОТО ЗНАНИЕ 1. Тайните на индуските учители. Пазители на свещеното учение на Христос 2. Новите методи на Бялото Братство са прости, естествени, природни методи 3. Хималаите – свещено място за Бялото Братство. Възвишените човешки мисли и морални чувства са Хималаите в човека 4. Представата за Бога. Който търси Бога сам, е на крив път! 5. Създаването и краят на света 6. Брама (Брахма) – върховното божество на Индия 7. Ролята на Слънцето 8. Аум 9. Кришна – Кришна и Шива (Сива) – Христос и Кришна – Най-великите хора и Любовта 10. Шива и Вишну 11. Буда – Буда, както и Христос, донесе Божественото учение. – Буда и астралната змия – Буда и пожертвалият живота си В. ВЪЗГЛЕДИ НА ИНДУСИТЕ ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА 1.Представата за живота. Значение на желанията. Погрешни преводи на Христовото учение 2. Яденето като свещенодействие 3. Лечение. Сила на волята 4. Сила на мисълта 5. Дишане 6. Наука за движенията 7. Телата 8. Музика 9. Животни 10. Касти 11. Смъртта 12. Чакрите Г. КАРМА 1. Карма – закон за причини и последствия 2. Карма, съдба, Промисъл 3. Причини за кармата – нарушаване на Божествените закони. Кармата е резултат на недобре приложената Любов 4. Закон на необходимостта и закон на свободата 5. Карма и дихарма 6. Христос дойде на Земята да помогне на човечеството да се освободи от кармата си 7. Отговорността на ученика в окултната Школа. „Дай ми малко от твоето бреме!“ 8. Кармата на другите. Кармата на човечеството 9. Престъпления спрямо Любовта. Илюзията на смъртта 10.Неправилна употреба на понятието „карма“. Значение на кармата. За разумния карма не съществува! 11. Методи за освобождаване от кармата. Силата на Новото учение Д. ПРЕРАЖДАНЕ 1. Прераждането – закон на еволюцията, възможност за развитие на душата. При всяко прераждане условията трябва да се подобряват! 2. Защо не помним преражданията си? Прераждане и карма. Щом дойде Любовта, прераждането престава. 3. Човек само веднъж се ражда от Господа (в Божествения свят), но много пъти се преражда във физическия свят. В Божествения порядък прераждане няма! 4. Прераждане и новораждане. Законът за прераждането не е религиозна догма, а научен въпрос, чието разбиране днес е изопачено. Възкресение, а не прераждане! 5. Опасността в съвременния окултизъм – отлагане на работата ни за следващото прераждане 6. Душата се преражда и еволюира, а Духът се вселява. Пътят на Душата и Духа в човешките култури Е. НЯКОИ ПОНЯТИЯ ОТ ИНДУСКАТА ФИЛОСОФИЯ, ТЪЛКУВАНИ ОТ УЧИТЕЛЯ 1. Ватански и санскритски език 2. Акаша 3. Прана 4. Трите състояния на човека 5. Манас и радха 6. Агни йога 7. Майя 8. Нирвана ІV. УЧИТЕЛЯ ЗА ХЕРМЕС 1. Велик египетски Учител 2. Седемте принципа на философията и живота 3. Мълчанието на мъдреца V. УЧИТЕЛЯ ЗА АЛХИМИЯТА 1. Отделяне 2. Превръщане на материята 3. Пречистване 4. От злато да е човек! 5. Човекът – петият елемент 6. Духовна алхимия – мистичният брак 7. Философският камък – алхимичният огън на Любовта 8. Философският камък – да работиш с Истината 9. Еликсирът на живота 10. Materia prima 11. Подмладяване, новораждане и безсмъртие VІ. УЧИТЕЛЯ ЗА КАБАЛА 1. Мистичното учение на евреите. Чрез живата математика ще се преобразим! 2. Загубената магическа дума, която търсят кабалистите – ключът на живота. Само онзи може да люби, който познава законите на Кабалата! 3. Кабала за създаването на света. Десет свята – десет сефироти 4. Земята излиза от 13-та сфера и минава в 12-та. Започва нова епоха 5. Адам и Ева. Числото 13 създаде жената, за да го укроти тя. Доброто и злото 6. Кабала – наука за числата 7. Кабала – наука за буквите VІІ. УЧИТЕЛЯ ЗА МОХАМЕДАНСТВОТО И ДЕРВИШИТЕ 1. Прилики и разлики между мохамеданството и християнството. Правата вяра 2. Съвременната религия се намира още в преддверието на Храма. Новото учение – да живеем в Божествената Любов 3. Дервишът и изкушението на богатството. Който сам превръща камъка в злато, не се нуждае от златото на хората! 4. Дервишът и банята. Парите не са Божествен порядък 5. Дервишът и магарето. Дервишът и гъсениците. Да се освободим от ограниченията на живота! 6. Изкуството на добрия живот. Без лъжа! Спасението е в правата мисъл 7. Танцът на дервишите и хорото VІІІ. УЧИТЕЛЯ ЗА СВЕДЕНБОРГ 1. Сведенборг говори с Бога. Съвършеният човек 2. Сведения за духовния свят. Пробуждане на космическото съзнание в човека. ІХ. УЧИТЕЛЯ ЗА ПОСВЕЩЕНИЕТО 1. Раят – школа за посвещение. 2. Видове посвещения – Пробуждане на съзнанието, жертва и подвиг – Посвещението на животните – Болестите, смъртта, войната – като посвещение 3. В Египет, Индия или Америка? – Бялото Братство е в самите нас! 4. Посвещението на Белите братя. Живот и език на посветените 5. Първото посвещение – да влезеш в духовния път 6. След първото посвещение. Да се отречеш от себе си – от стария живот на престъпления 7. Третото посвещение. „Заради Бога прощавам на всички!“ 8. Четвъртото посвещение. Смирение. Възкресението на Лазар 9. Тайната на посвещенията. Синове на възкресението в пътя на Христа ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Закон на кармата, резюме на лекция, 22.04.1922 2. Методи за чистене, резюме на лекция, 17.05.1922 3. Обяснителни бележки 4. Допълнителна литература на български език за мистичните учения БИБЛИОГРАФИЯ
 • Автор:
  Учителя Петър Дънов
 • Издателство:
  Бяло Братство
 • ISBN:
  978-954-744-094-4
 • Година:
  2008
 • Състояние:
  нова
 • Страници:
  456